Gospodarstwa opiekuńcze to gospodarstwa rolne oferujące opiekę nad osobami, które z różnych przyczyn potrzebują wsparcia w codziennym życiu.

O projekcie
Zielona opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim   Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (więcej…)
Czytaj więcej
Nabór podopiecznych
Potrzebujesz pomocy w wykonywaniu codziennych czynności? Czujesz się samotny? Chciałbyś brać udział w zajęciach aktywizujących? Lubisz zwierzęta, spacery i prace na świeżym powietrzu? (więcej…)
Czytaj więcej