Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim

 

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji: od września 2016 roku do czerwca 2018 roku.

Gospodarstwo opiekuńcze jest miejscem świadczenia usług społecznych w oparciu o zasoby tradycyjnego gospodarstwa rolnego.

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie 15 gospodarstw opiekuńczych na terenie 5 powiatów: brodnickiego, mogileńskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego. Gospodarstwa będą zapewniać opiekę 75 osobom. Podopieczni będą mogli korzystać ze wsparcia i zajęć przez 8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu (w grupach 3-8 osobowych). Każda osoba w projekcie będzie korzystać z usług przez maksymalnie pół roku (w sumie 225 podopiecznych), co pozwoli większej liczbie podopiecznych skorzystać z tego nowatorskiego typu usług i podjąć decyzję o dalszym uczestnictwie w zajęciach w okresie trwałości projektu.

W ramach działań projektowych w grudniu przeprowadzono kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, który ukończyły osoby zajmujące się podopiecznymi i prowadzące zajęcia, które nie posiadały kwalifikacji w tym zakresie.

W projekcie